Jobbe hos oss

Vil du jobbe i et et energisk og utviklende arbeidsmiljø?

I våre boliger vil du alltid stå tett på våre beboere.
For å imøtekomme individuelle behov har vi valgt å organisere våre tjenester slik at våre medarbeidere i all hovedsak jobber døgnvakter i medleverturnus. Mindre skifte av personell i løpet av et døgn føles trygt og forutsigbart for våre beboere. Fleksibiliteten og mulighetene blir da større for ulike former for aktiviteter. 

I våre personalgrupper legges det stor vekt på de faglige kunnskapene våre medarbeidere besitter, men personlig egnethet er også viktige egenskaper. Vårt arbeidsmiljø syder av entusiasme og engasjement for enkeltmenneske. 

  • Trivsel
  • Tilhørighet
  • Kunnskap 
  • Utvikling, er alle grunnleggende faktorer som bygger vårt arbeidsmiljø i våre boliger.

Alle våre medarbeidere har valgfriheten om å være faste ansatte eller oppdragsgivere i form av selvstendig næringsdrivende.

Kompetanseutvikling og kompetanseheving for den enkelte som jobber hos oss, er viktige faktorer Sikker Omsorg as prioriterer høyt. Eksterne kurs og interne veiledninger er obligatoriske som alle skal delta på her hos oss. Dette er kurs som er relevant for oss i vår bransje som våre lover og regler, bruk av tvang og makt, medisinkurs, vergekurs mm. Vi ønsker å tilrettelegge den faglige utviklingen hos den enkelte på en best mulig måte.

Vi ønsker å knytte til oss fagpersoner med relevant erfaring samt med et ønske om å jobbe i et energisk og utviklende arbeidsmiljø.


Send søknad med cv til : post@sikkeromsorg.no


Kontakt oss

Besøksadresse:

Vassåsveien 4

3080 Holmestrand

Postadresse:

Kløvstadhaugen 1

3074 Sande i Vestfold

Tlf: 48 00 80 71

post@sikkeromsorg.no