Våre medarbeidere

Presentasjon av noen av våre medarbeidere

Frank Vikan

Frank er utdannet psykolog med tilleggsutdannelse i økonomi. Frank har gjennom 30 års arbeid innen organisasjonspsykologi opparbeidet seg solid kompetanse på mange av de utfordringer man møter i arbeidslivet, både individuelt og som gruppe. 

Frank bruker psykologisk testmateriell i kombinasjon med individuell rådgivningssamtale for å gi best mulig utgangspunkt for personlig vekst og utvikling. 

Frank holder også foredrag om en rekke tema; f.eks. bedre selvforståelse, økt selvtillit, konfliktløsning, arbeidsmiljøforbedring, samspill i gruppe og sunt ketogent kosthold.

Frank kan benyttes både til individuell rådgiving/coaching, kursing og til utvikling/foredrag for større og mindre grupper.

Odd-Erik Langaas

Odd-Erik er utdannet spesial sykepleier med videreutdanning i psykisk helse og rusrelaterte problemer. Han har VIVO utdanning for vurdering/håndtering av mennesker med voldsproblematikk, og har nylig gjennomført BET skolen (Basal eksponeringsterapi) i regi av Vestre Viken HF.

Odd-Erik har 20 års erfaring fra jobb innen spesialisthelsetjenesten, kommunens psykisk helse og tiltak i privat virksomhet. 

Han har hatt ulike tilleggsroller som f.eks; verneombud, medisinansvarlig, instruktør i konflikthåndtering og teamleder. 

I sitt daglige virke er han opptatt av pasientens brukermedvirkning i egen prosess, samt fokuset på trening og velvære. Det nevnes også; Motiverende Intervju(MI), kartlegging og trening av ADL ferdigheter. Han har kunnskap omkring ERM (Earl recognition method) og andre typer mestringsplaner. 

Joakim Hempel Hansen

Joakim er utdannet kiropraktor med "Bachelor of Science" og "Master of Science" fra AECC University College, Bournemouth, England. Som kiropraktor er han autorisert norsk helsepersonell med høyest kompetanse innenfor muskel og skjelett innenfor primær helsetjenesten. Kiropraktor operer som primærkontakt, på samme måte som fastlegen, men til en viss grad begrenset til bevegelsesapparatet. Dette inkluderer henvisning rettighet til bildediagnostikk som MR/Røntgen/CT/Ultralyd og spesialist (revmatolog, øre-nese-hals, ortoped, nevrolog og akuttmottaket ved sykehus). I tillegg har de sykemeldingsrett inntil 12 uker.

Joakim har i tillegg til vanlig kiropraktorutdanning tatt videreutdanning innenfor blant annet: FIFA Diplom innen fotball medisin, tør-nål terapi, sport- og kinesiotape, instrument assistert bløtvevs behandling (IASTM), svimmelhet og hodepine, pediatri.

Han har også erfaring med spedbarn etter å ha jobbet i en tverrfaglig ammeklinikk. I tillegg har han jobbet som rehabiliterings veileder og med triagering (diagnose og tiltak rundt muskel og skjelett plager) ved Christchurch sykehus i England, alt i regi av sitt tidligere utdanningssted.

Under COVID-19 pandemien assiterte han Oslo Legevakt med smittesortering da klinikken holdt stengt og var aktiv med på å assistere utvikling av smitteverntiltakene.

Per nå er han under videreutdanning med master innenfor ultralyd diagnostikk på muskel og skjelett. Dette blir brukt aktivt også nå i utredningen av pasienter sine problemstillinger.

Joakim er svært aktivt innenfor treningsterapi og rehabilitering av skader/smerte tilstander.

Han har jobbet flere år i bolig som helsearbeider/miljøarbeider i kommunal regi.

joakim@sikkeromsorg.no

Kawar Salar

Utdannet sosiolog med videreutdanning i forebyggende arbeid med psykiske lidelser.

Kawar har jobbet flere år i bolig i privat konsern. Blant annet vært team leder og faglig ansvarlig. 

Han har lederkurs i Flexid. (Kreves 3 år praksis for å bli leder) Flexid handler om et samfunn med flerkulturelt bakgrunn og det å kunne forebygge stereotypier. Bytte rolle som person i forskjellige situasjoner, være en brobygger, kunne forstå seg på andres kultur, religion, personlighet ol.

kawar@sikkeromsorg.no

Kontakt oss

Besøksadresse:

Vassåsveien 4

3080 Holmestrand

Postadresse:

Kløvstadhaugen 1

3074 Sande i Vestfold

Tlf: 48 00 80 71

post@sikkeromsorg.no