Matlaging

Hva Sikker Omsorg kan tilby beboerne rundt matlaging:

  • tilegne seg både grunnleggende samt mer avanserte konsepter og teknikker innenfor matlaging
  • hvordan frigjøre seg fra oppskrifter og lage mat basert på konseptene og teknikkene de lærer
  • viktigheten i hygiene
  • grunnleggende kunnskap om kosthold, særlig på individualisert basis dersom dette lar seg gjøre (da gjerne i samspill med ernæringsfysiolog/fastlege/evt. annet helsepersonell involvert i oppfølgningen av pasienten)
  • deltagelse ved den daglig matlaging

Vi tilrettelegger så langt det lar seg gjøre. 

Kontakt oss

Besøksadresse:

Vassåsveien 4

3080 Holmestrand

Postadresse:

Kløvstadhaugen 1

3074 Sande i Vestfold

Tlf: 48 00 80 71

post@sikkeromsorg.no