Grønn Omsorg

Grønn Omsorg er en fellesbetegnelse på miljøterapi som tar for seg gårdsaspekter i behandlingen og oppfølgningen av brukere og beboere. Målsettingen er å gi økt livskvalitet til utsatte grupper via sosialisering og mestring ved å sysselsette de i gårdens daglige gjøremål.

På mange måter setter det gårdsarbeid som ett sentralt tiltak og aspekt, men det skal ikke utelukkende anses som arbeid. Konseptet baserer seg på:

  • Mestringsfølelse og mestringsmetoder
  • Positive effekter på mental helse
  • Fysisk aktivitet
  • Struktur og meningsfølelse
  • Følelse av verdighet gjennom arbeidsfølelse og at en kollektivt bidrar til samfunnet
  • Sosialisering
  • Eksponering til dyr og natur

Det essensielle i kontakten med dyr, det støttende miljøet, direkte kontakten med tjenestelederen, sosial aksept blant medmennesker og fellesskapet med andre brukere gjennom kollektivt arbeid for å nå ett mål, er blitt beskrevet i litteraturen som en type synergieffekt. Summen av alle disse single faktorene gir en helhetlig effekt som er signifikant større enn de ene og alene.

Sikker Omsorg tilbyr "Grønn Omsorg" som ett konsept og miljøterapeutisk intervensjon for sine beboere. Grønn omsorg har i økende grad de siste 20 årene fått mer oppmerksomhet, da særlig gjennom kvalitativ forskning. Det er tydelig at Grønn omsorg automatisk spiller på og tar i bruk aspektene fra psykiatrisk rehabilitering og behandling. Dette betyr ikke at Grønn omsorg skal overta rollen til tradisjonelle behandlingsmetoder, men heller fungere som ett supplement og på den måten skape ytterligere fremgang og progresjon. Vi i Sikker Omsorg er trygge på vårt "Grønt Omsorg" konsept, både i utførelse og potensiell effekt da vi benytter oss av "Recovery-orienterte Grønn-Omsorg-Tjenester" (ROGCS) prosjektet (også kjent som "Inn på tunet", IPT) sin modell.

Kontakt oss

Besøksadresse:

Vassåsveien 4

3080 Holmestrand

Postadresse:

Kløvstadhaugen 1

3074 Sande i Vestfold

Tlf: 48 00 80 71

post@sikkeromsorg.no