Døgnbemannede omsorgsboliger 

Sikker Omsorg as tilpasser boligene etter den enkeltes behov. Vi setter trygghet som en forutsetning for læring, utvikling og opprettholdelse av funksjonsnivå på alle områder.

I våre boliger legges det stor vekt på de faglige kunnskapene våre medarbeidere besitter, og arbeidsmiljøet syder av entusiasme og engasjement. 

 • Trivsel
 • Tilhørighet
 • Kunnskap
 • Utvikling

er grunnleggende faktorer som bygger vårt arbeidsmiljø i våre boliger. 

Les om våre boliger her: Gården i Sande og Boligen i Hof 


 • Døgnbemannede omsorgsboliger for mennesker med ulike typer bistandsbehov.
 • ROP pasienter - Sammensatte psykiske og rusrelaterte utfordringer
 • Adferdsproblematikk
 • Psykisk utviklingshemning
 • Akutt plassering - kort/langtid
 • Barnevernstjenster
 • BPA tjenester - brukerstyrt personlig assistanse

Vår ledelsesstruktur er fordelt på roller med ulik kompetanse og erfaring.

Vår ledelse består av daglig leder, virksomhetsleder og faglig ansvarlig som til sammen innehar det overordnede ansvaret for driften av boligene.

Vårt bak apparat er direkte tilknyttet faglig/medisinsk ansvarlig på hver bolig i vårt system. Disse personene jobber i miljøarbeidet på hver bolig.

Alle som bor hos oss får en primærkontakt ved innflytting. Primærkontakten vil knytte et tett samarbeid med faglig ansvarlig i boligen.

Dette inkluderer DPS, sykehus, fastlege, spesialisthelsetjenesten og kommunen. Nær kontakt med hjelpeverge og familie er viktige prioriteringer som vi setter høyt.

Alle som bor hos oss har mer forutsigbarhet, er tryggere og profiterer best på at vi har medelever turnus. Et døgnbasert system som medfølger lite utskiftninger av personal på våre boliger. Dette medfølger også kontinuitet i arbeidet samt enklere planlegging av aktiviteter og viktige gjøremål.

Kontakt oss

Besøksadresse:

Vassåsveien 4

3080 Holmestrand

Postadresse:

Kløvstadhaugen 1

3074 Sande i Vestfold

Tlf: 48 00 80 71

post@sikkeromsorg.no