Organisering

Vår ledelsesstruktur er fordelt på roller med ulik kompetanse og erfaring.

Vår ledelse består av daglig leder, virksomhetsleder og en faglig ansvarlig som til sammen innehar det overordnede ansvaret for driften av Sikker Omsorg as.

Vårt bak apparat er direkte tilknyttet faglig/medisinsk ansvarlig på hver bolig i vårt system. Disse personene jobber i miljøarbeidet på hver bolig.

Alle som bor hos oss får en primærkontakt ved innflytting. Primærkontakten vil knytte et tett samarbeid med faglig ansvarlig i boligen.

Dette inkluderer DPS, sykehus, fastlege, spesialisthelsetjenesten og kommunen. Nær kontakt med hjelpeverge og familie er viktige prioriteringer som vi setter høyt.

Alle som bor hos oss har mer forutsigbarhet, er tryggere og profiterer best på at vi har medelever turnus. Et døgnbasert system som medfølger lite utskiftninger av personal på våre boliger. Dette medfølger også kontinuitet i arbeidet samt enklere planlegging av aktiviteter og viktige gjøremål.

Kontakt oss

Besøksadresse:

Vassåsveien 4

3080 Holmestrand

Postadresse:

Kløvstadhaugen 1

3074 Sande i Vestfold

Tlf: 48 00 80 71

post@sikkeromsorg.no